Asennus 2018-07-24T13:43:28+00:00

Asennus

Puitpõrandate paigaldamisel on soovitav kasutada professionaalse paigaldaja teenuseid. Käesolevas juhises on välja toodud põhilised nõuded, mille järgimine tagab kauni ja kestva puitpõranda.
Kinnitame teile, et juhiste järgi suudavad kvaliteetselt paigaldada ja lihvida vaid vähesed eelnevate kogemusteta paigaldajad!

Üldtingimused

Tooge põrandalauad paigalduskohta valmis 3-7 päeva varem. See on vajalik selleks, et materjal kohaneks ruumi tingimustega. Eelnevalt kontrolli ruumi suhtelist õhuniiskust (peaks jääma vahemikku 40-60% RH) kuna peale maalritöid võib õhuniiskus väga kõrge olla. Hoia põrandalauad avamata pakendis horisontaalsel ja tasasel pinnal. Paigaldamise ajal ja ka hiljem peab nii aluspõranda, põrandamaterjali kui ka ruumi temperatuur olema vahemikus 18-22°C. Suhteline õhuniiskus peab jääma vahemikku 40-60% RH.
Kaasaegse ventilatsiooni- ja küttesüsteemiga eramutes, korterites ja kontoriruumides on kuival ajal (talvisel kütteperioodil) väga kuiv õhk, õhuniiskus võib langeda isegi alla 35%RH. Liigselt kuiv õhk ruumides mõjub kahjulikult ka inimese tervisele.
Seetõttu soovitame kuival ajal ruumides õhuniiskust kunstlikult tõsta, näiteks õhuniisutaja abil.
Suvilates või harva kasutatavates ruumides on soovitav kasutada niiskusregulaatoriga juhitavat küttesüsteemi. Kui õhuniiskus ületab kriitilise piiri, lülitab see automaatselt sisse küttesüsteemi.

Aluspõrandad

Betoonpõrand

Betoonist aluspõranda korral tuleb jälgida, et põranda ebatasasused jääksid normi piiridesse ±2 mm 2m lõigul. Peale betooni valamist peab ta kuivama kindlasti 1-2 kuud või rohkem(sõltub betoonikihi paksusest ja kuivamistingimustest). Paigaldamise alustamisel peab suhteline niiskus jääma ~60% piiridesse. Betooni niiskust tuleb enne paigaldamist kindlasti mõõta. Ennem paigaldustööde alustamist on soovitav betooni kergelt lihvida eemaltamaks „betoonipiim“. Antud meetod parandab märgatavalt liimi nakkumist betoonile.

Vana betoonpõrand

Juhul kui vana betoonpõrand on sile, ebatasasus ei tohi ületada 2m lõigul ±2 mm, puhas ja kuiv (max 65% RH) võib põrandalaua liimida otse aluspõrandale. Kui aluspõrand ei ole piisavalt tasane vaata lõiku „Ebatasane betoonpõrand.“ Kui on kahtlusi betoonpõranda niiskusesisalduses võtke tarvitusele samad abinõud, mis niiske betoonpõranda korral. Vaata lõiku „niiske betoonpõrand.“

Niiske betoonpõrand

• Kui tuulutamisest hoolimata ei mahu aluspõranda niiskussisaldus lubatud piiridesse, tuleb hakata võimalikke ebakohti otsima ja parandama. Niiskuse põhjustaja väljaselgitamiseks tuleb teha järgmist:
* kontrollida, kas ehitisevälised niiskusisolatsioonid on korras;
* kontrollida ega põranda soojusisolatsioon pole märg;
* kontrollida, kas põranda niiskusisolatsioon on terve ja õigesti paigaldatud;
* kontrollida, kas näiteks rõduuste kohalt ei pääse sisse niiskus;
* juhul, kui alumises ruumis on ujumisbassein, kontrollida, kas põrandas on alumine niiskusisolatsioon ja kas see on korras;
* kontrollida, kas põrandas on sooja-ja külmasildu.
Eelnenud loetelu põhjal tehtud kontrollimiste tulemusena leitud vead tuleb kindlasti enne põrandakatte paigaldamist parandada. Kui niiskussisalduse põhjustaja on kapillaarniiskus, tuleks aluspõrand katta aluskrundiga.
NB! Seda varianti kaaludes peab meeles pidama, et aluspinnas olev liigne niiskus püüab igal juhul välja pääseda. Kui niiskus ei pääse põrandast välja ülespoole, imendub see seinatarindisse, tekitades seal niiskus- ja hallituskahjustusi.
Niiskusisolatsiooni võimalused:
* Epoksükrunt- kasutatakse betoonpõranda niiskusisoleerimisel
* Katusevilt (polümeerbituumen rullmaterjal) või spetsiaalselt liimitavad materjalid, mis liimitakse tervele aluspõrandale.
* Võimalik on kasutada kilet, millele asetada kiht veekindlat vineeri.
Enne parketilippide liimimist peab niiskustäkke kinnitusliim olema täielikult kuivanud.

Ebatasane betoonpõrand

Kui betoonpind on konarlik, tuleb see tasandada või võimaluse korral üle lihvida. Väikeste ebatasasuste korral on soovitav need teemantkettaga betoonist välja lihvida.
Tasandust tehakse selleks ettenähtud segudega vastavalt tootja ettekirjutustele. Üldine soovitus—kasuta tasandussegu nii vähe kui võimalik ja ainult kõige kõrgema kvaliteediga tooteid.
Betooni ebatasasuste tasandamisel ei tohi kasutada „isevalguvaid segusid“, sest tasanduskiht pole piisavalt tugev ning liim koos paigaldatud materjaliga võib betooni küljest lahti murduda. Tasanduskihi paksus ei tohiks olla kindlasti mitte alla 5 mm.

Vineer või OSB

Kui põrand on puitlaagidel paigaldatakse laagidele vineeri (18-20mm) -või OSB (22mm paksune) plaadid. Plaadid kinnitatakse laagidele puidukruvidega ning betooni korral liimimise teel, lisaks võib kinnitada tüüblitega. Tüübleid ei tohi kasutada põrandaküttega betooni puhul juhul kui pole täpselt teada küttetorustiku asukoht või betoonikihi paksus ei ületa tüübli pikkust. Puitlaastplaadi kasutamine (PLP) ei pole parim lahendus kuna ta niiskuskindlus on väiksem ning joonpaisumine erineb puidu omast. Plaatide paigaldamisel jäetakse plaatidele vahed e. paisumisvuugid 3…5mm. Betoonile liimimisel tuleks vineeritahvlid(1525x1525mm) lõigata ennem paigaldamist neljaks väiksemaks tükiks.

Vana puidust aluspõrand

Esmalt tuleb kontrollida, kas laudadest aluspõrandat on sobiv kasutada aluskihiks, ebatasasus ei tohi ületada 2m lõigul ±2 mm. Kui see tingimus ei ole täidetud, tuleb põrand tasandada lohkude täitmise või lihvimise teel. Lahtised lauad kinnitada poltide või sobilike kruvidega. Nagisevad või vajuvad kohad tuleb avada ja kõrvaldada vea põhjus. Pehkinud lauad tuleb välja vahetada. Kontrolli, et aluspõrand oleks enne paigaldust stabiilne. Enne liimimist tuleb põrand puhastada, kasutades kergelt niisket lappi ja puhastusvahendit.

Laagidel aluspõrand

Aluspõranda talad ning laagid peavad olema jäigad ja nende vahekaugus kooskõlas materjali paksusega. Põrandalaagid peavad olema min. 45 x 45 mm, max niiskusesisaldus 12%. Soovitame kasutada laage mõõdus 100x50mm ja laagid paigaldada lapiti. Laagide optimaalne vahekaugus on laagi tsentrist teise laagi tsentrini 40cm ehk laagide vahekaugus 30cm.

Põrandaküte

* Parketipinna temperatuur ei tohi kütmise ajal ületada +27 oC. Ööpäevane temperatuuri muutmine/kõikumine võib olla maksimaalselt 2-3 oC.
* Betooni niiskus peab olema 1,8 – 2% CM. Kipspõrandal alla 0,5% CM (küttega põranda puhul 0,3% CM). Niiskema betooni puhul kasutada spetsiaalseid aluskrunte.
* Betooni suhtelise niiskuse maksimaalväärtus on 80%.
* Betoonivalu peab saama normaalsetes oludes kuivada vähemalt neli nädalat.
* Betooni kuivatamiseks tõstetakse põrandakütte temperatuuri järk-järgult 3-5 oC ööpäevas, kuni on saavutatud kütte täisvõimsus. Kuivatuskütmist tehakse vähemalt 24 ööpäeva.
* Vahetult enne põranda paigaldamist peab küte olema sisse lülitatud veel 5 ööpäeva.
* Kaks-kolm päeva enne põranda paigaldamist alandatakse temperatuuri astmeliselt nii, et see langeb 18–20 oC kraadini. Betooni kuivatuskütmise ajal tuleb hoolitseda ruumide korraliku tuulutamise eest.
* Pärast parketi paigaldamist hoitakse kütet ühtlasel temperatuuril vähemalt 3 ööpäeva, seejärel tõstetakse see järk-järgult sobiva temperatuurini.
* Kütteperioodi jooksul võib põrandasse tekkida peeni pragusid. Et pragunemine oleks võimalikult minimaalne, peavad ruumi tingimused vastama järgmistele nõuetele:
suhteline õhuniiskus 40–60% RH ja temperatuur 18–22 oC.
* Laudparketi (14 mm) keskmine soojustakistus on u 0,13 m² K/W. Mosaiikparkettidel (8mm) on see u 0,04 m² K/W ja liistparketil (16 mm) u 0,09 m² K/W.
* Kuna pöögi- ja vahtraparketid „elavad” niiskuse tõttu, ei soovita tootja neid paigutada põrandaküttega ruumidesse.